Recenze Články
Comicsový katalog
Recenze
Články
 

300

300 - recenzePsal se rok 490 před Kristem. Vojska perského krále Dareia zahájila tažení proti evropskému Řecku, jako odvetu za pomoc Athén maloasijským řeckým osadám při jejich povstání proti perské nadvládě. Peršané se vylodili u Marathónu a netušili, co je čeká – athénští a platajští těžkooděnci je naprosto rozdrtili. Uběhlo deset let. Perským králem je Dareiův syn Xerxes I. a jeho ohromná, nepředstavitelná armáda přešla přes Dardanely po pontonovém mostě ze šesti stovek lodí a jako strašná, ničivá záplava proudí do severního Řecka. Společně s ní podél pobřeží postupuje mohutná válečná a zásobovací flotila. Na její cestě k jihu ji čeká úzká soutěska Thermopyly – Horké brány, osm kilometrů dlouhá a v nejužším bodě jen padesát metrů široká. A také pouhé tři stovky mužů. Tři stovky Sparťanů pod vedením krále Leonidase.

Věštba zakázala Sparťanům bojovat v období posvátného festivalu. Třebaže Leonidas přinesl eforům, kněžím starých bohů, kteří si dokázali udržet svůj vliv, spoustu zlata. Xerxes ví, jak velká je moc eforů nad dušemi a rozumem Sparťanů – a ví také, že úplatek se vyplatí, pokud je předán na správném místě, ve správný čas a ve správné výši. Efoři si mohou mnout ruce nad hromadou zlata a nádherné orákulum se při věštbě svíjí podle Xerxových not. Nesmíte válčit, Sparťané. Ne v době karneí.
Leonidas vyrazil k Horkým branám jen se svou osobní gardou, třemi stovkami mladých mužů, odhodlaných položit život za svého krále, za Spartu, za celé Řecko. Před nimi armáda, která dokáže řeky vypít dosucha. Za nimi mrzák, který touží po uznání. Uprostřed oni a nad nimi Smrt. Tyhle brány budou opravdu horké.

Netřeba představovat Franka Millera. Každý, kdo se u nás zajímá o comics, ho zná. Netřeba představovat ani Třístovku. Každý, kdo u nás kupuje comicsy, ji vyhlíží už drahnou dobu. Všichni očekávali bombu, pecku, naprostou bublinoidní genialitu. Něco, co tu ještě nebylo. Po dlouhém odkládání (které už se u nás stalo jistým druhem folklóru a zpoždění 300 rozhodně nezlámalo stávající rekord) jsme se dočkali.

A je to bomba, pecka, naprostá bublinoidní genialita.

Nezbývá, než opět smeknout. Tak, jak jsme to už dvakrát (u Sin City a Dámy, pro kterou se zabíjí) museli udělat, protože Třístovka je dalším z osudových příběhů Franka Millera. Příběhů možná v podstatě triviálních, ovšem příběhů, pro něž má Miller slabost a které umí vyprávět tak strhujícím způsobem, že pod krustou stokrát omletých klišé rozeznáme ryzí jádro, z něhož se ona klišé kdysi rodila. Miller má také slabost pro hrdiny, vlastně antihrdiny. Pokud jste jen trochu normální, nemůžete se v onom klasickém smyslu slova ztotožnit s ujetým masakrátorem Marvem, musíte mít nutně výhrady k Dwightově chorobné posedlosti ztělesněním všech negativních ženských vlastností a stejně tak nemůžete bez výhrad přijmout zpupnost Leonidasovu, s níž svrhává posly do studny, třebaže ví více než dobře, že tohle se bez následků nejen pro něj neobejde. Na druhou stranu, musíte obdivovat tu buldočí zarputilost,s níž všichni zmínění jdou za svým fatalisticky přijímaným osudem, který si sami určili – ať už je jím pomsta nebo záchrana jediného ostrůvku svobody ve světě, záchrana vlasti a země, za niž je člověk prostě a jednoduše zodpovědný. Tahle základní rozporuplnost (ale současně jednoduchost) je nejlepší vlastností Millerových hlavních postav.

Kresba, jíž Frank ztvárnil dva a půl tisíce let (dal jsem vám trošku slevu) starou historii je kromě styčných bodů hlavních hrdinů dalším z důvodů, proč dávám 300 do roviny s prvními dvěma booky Sin City. Je totiž velice podobná. Úplně stejně hranatá, neuhlazená, syrová a drsná, úplně stejně rytmizující postup vašich očí a mysli po příběhu. Jediný zásadní rozdíl spočívá v barvách. 300 kolorovala Millerova životní partnerka Lynn Varley a udělala to naprosto bezchybně. Umocnila atmosféru beznadějného, zoufalého a přesto odhodlaného boje tak skvěle, že si připadáte jako jeho organická součást a přímo cítíte rozmarnými bohy ovládané živly kolem sebe. Lze snad mít výhrady k faktu, že podobná kresba znamená i podobné obličeje, úhly záběrů a kompozice. Nelze mít výhrady k jejich konečnému vyznění.

O příběhu jsem se letmo zmínil. Dodejme to, že Miller překvapil v tom, že až na drobné detaily, v nichž si dovolil popustit uzdu fantazii, vychází naprosto přesně z historických pramenů. Tam, kde používá čísla, jsou ověřená. Leonidasových Sparťanů byly tři stovky. Síla Xerxovy armády je už neprokazatelná a odhady historiků se pohybují od 150 000 do Herodotových 5 000 000. Nesmrtelných bylo opravdu 10 000 – vždycky. Tahle Xerxova elitní jednotka se neustále doplňovala na stanovený počet. Pochyby o počtu jsou u Leonidasových spojenců, historici se pohybují od pěti do sedmi tisíc; zde Miller použil horní hranici. Zachoval i jméno zrádce, který provedl Peršany horami do sparťanského týla, třebaže zrovna tahle postava má s historií společného asi nejméně. Skutečný Ephialtes prý zradil za měšec zlata, Millerův je zoufalou, zmrzačenou troskou, toužící po uznání, úctě a postavení, což mu všechno Sparta odmítla dát – do osudových příběhů se však taková postava hodí víc.

Budiž, zkonstatujme, že vše dosud uvednené je na jedna. Jak je to s tím zbytkem?

Třístovku přeložil Jan Kantůrek a už samo jméno je zárukou kvality. Překlad je vynikající, dostalo se mu patřičné redakce a ve výsledku není nic, co by normálního Čecha urazilo – tudíž jde asi o první book, v němž jsem nepostřehl ani jediný překlep nebo zjevnou hrubku. Radost číst.

Páně Kantůrkův překlad byl do bublin převeden Martinem Trojanem a ten tak po Darkness opět dokázal, že u nás může vzniknout lettering, vyrovnající se originálu. Musí za ním stát strašlivá práce, která se ovšem více než vyplatila a laťku zvedla o pořádný kus výš.

Po určitých výtkách, kterých se mi dostalo, si před zmínkou o vazbě dovolím připojit jakési upozornění. Opravdu nemyslím na lidi, kteří čtou knihy (a tím myslím i comicsy) nohama. Tvrdím tedy, že vazba 300 je (na comics rozhodně) mimořádně provedená (třebaže se postarala o závěrečnou fázi výše zmíněného zdržení) a pokud se nepokusíte číst tuhle knihu za pomoci pouze jedné ruky, rozhodně vydrží. Pro mě osobně je barbarem kdokoli, kdo si před otevřením Třístovky pečlivě neumyl ruce a stejně pečlivě nevydrhl stůl, na který ji položil… Jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku. Vyplatilo se to čekání? Stokrát ano. Geniální comics v naprosto skvělé české edici. Kdo váhá, byť za onu jistě hodně vysokou cenu, je vůl. Pardon.

Už rok uběhl od okamžiku, kdy tři sta hrdinů položilo své životy v boji s drtivou přesilou. Na platajské pláni se schyluje k bitvě, která definitvně zlomí Xerxovu chuť na svobodné a nepokořené Řecko. Odvahu Řeků rozdmýchavá vyprávění kapitána Dilia. Vyprávění o hrdinném boji u Horkých bran, o boji, který započal zkázu perské pýchy. O třech stech mrtvých, kteří dodnes promlouvají k těm, co zabloudí do míst jejich posledního odpočinku.

„Bež, poutníku, a zvěstuj Sparťanům, že mrtvi tady ležíme, jak zákony kázaly nám…“

P.S. Díky Tomovi J. Clarkeovi za pomoc s dohledáním historických materiálů.

Autoři: Scénář a kresba Frank Miller (coloring Lynn Varley)
Vydal: Calibre Publishing v roce 2001

Autor: Radim Klimeš
Tento článek byl publikován 5.4.2002 - další články od tohoto autora


Doporučujeme
Nejživější diskuse
Vaše připomínky a návrhy k podobě Comics serveru
22.2.2011, 10:35

Prozraďte, jaký je váš oblíbený comics a proč?
11.2.2009, 11:44

Comicsová scéna v Čechách a na Slovensku
27.1.2009, 18:22

Diskuse pro všechny (i budoucí) comicsové scénáristy
30.8.2006, 9:37

Evropský comics vs. Angloamerický comics
30.8.2006, 9:36